Child-Pugh skalė
Child-Pugh skalė
Child-Pugh scale/classification. Child-Pugh skalė gali būti naudinga vertinant pacientų, sergančių kepenų cirozę, prognozę.