Cormack-Lehane klasifikacija
Cormack-Lehane klasifikacija.
Cormack-Lehane sistema klasifikuoja vaizdą tiesioginės laringoskopijos metu, klasifikacija pagrįstą matomomis struktūromis.
I
Matomos visos balso klostės. Sunkios intubacijos tikimybė: <1%.
IIa
Matoma dalis balso klosčių. Sunkios intubacijos tikimybė: 4.3-13.4%.
IIb
Matoma tik užpakalinė balso klosčių dalis arba Cartilagines arytaenoideae. Sunkios intubacijos tikimybė: 65-67.4%.
III
Matomas tik antgerklis, balso klostės nematomos. Sunkios intubacijos tikimybė: 80-87.5%.
IV
Nematomas nei antgerklis, nei balso klostės. Labai didelė sunkios intubacijos tikimybė.