D-dimerų rodiklis PATE (pagal amžių)
D-dimerų rodiklis (pagal amžių)
Age adjusted D-dimer cutoff. Pagal Europos Kardiologų draugijos gaires, yra rekomenduojama naudoti su amžiumi susijusią individualizuotą D-dimerų rodikliio ribinę reikšmę nuo 50-tų gyvenimo metų vertinant rizika galimai PATE.
Amžius
D-dimerai
µg/l