Amslerio tinklelio tyrimas
Amslerio tinklelis
Tai tinklainės centrinės srities (geltonosios dėmės) tyrimas. Jis atliekamas, naudojant Amslerio tinklelį. Standartinis tinkelis – tai juodos linijos baltame fone. Abi akys tiriamos atskirai, žiūrint iš 40 cm atstumo į tinklelio viduryje esantį tašką, pacientas turi pasakyti, ar tinklelyje nėra vietų, kurios iškraipytos ar nematomos. Jei yra – tyrimas vertinamas teigiamu. Jei tiriamasis mato tiesias linijas – regėjimas vertinamas kaip nepakitęs.
Instrukcijos:
1. Tinklelio nuotrauka turi būti akių lygyje, ~ 40 cm atstumu, žiūrima šviesioje aplinkoje.

2. Jei nešiojate akinius, galite atlikti tyrimą su jais.

3. Uždenkite vieną akį.

4. Žiūrėkite į tinkelio viduryje esantį juodą tašką.

5. Pažymėkite/prisiminkite matymo defektus.

6. Patikrinkite kitą akį.

7. Jei matote naujus ar žymesnius linijų iškraipymus, kreipkitės į gydytoją-oftalmologą.

8. Tyrimą kartokite kiekvieną kartą Amslerio tinklelį laikant vienodu atstumu. Akys visada tiriamos atskirai, vieną akį uždengiant.

Rezultatai
A, B, C - regėjimas pakitęs – Amslerio tinklelio tyrimas teigiamas; D - regėjimas nepakitęs – Amslerio tinklelio tyrimas neigiamas.