Dantų numeracija
Dantų numeracija
Teeth Numbering. Pagal FDI standartus.
Dantų numeracija
Teeth Numbering. Pagal universaliuosius standartus.