EuroSCORE II
EuroSCORE II
Europos operacinės rizikos vertinimo sistema širdžiai.
Amžius
metai