Glaukomos rizikos skalė
Amžius
Akispūdis
mmHg
Centrinės ragenos storio vidurkis
µm
Vidutinis vertikalus ekskavacijos ir disko santykis
Struktūros standartinio nuokrypio vidurkis
dB
REZULTATAI
Rizika
-
Aukšto akispūdio gydymo tyrimo rezultatas (OHTS)
-