Kraujo osmoliariškumas
Kraujo osmoliariškumas
Serum osmolality. Apskaičiuoja tikėtiną kraujo serumo osmosliariškumą, tam kad palyginus su išmatuotu osmoliškumu galima nustatyti nenustatytus junginius kraujyje.
Natris
mmol/l
Šlapalas
mmol/l
Gliukozė
mmol/l
Etanolis
mmol/l
Serumo osmoliariškumas
mosm/kg