Modifikuota Rankin skalė
Modifikuota Rankin skalė
Modified Rankin Scale. Skalė naudojama įvertinti negalios laipsnį ar priklausomybę nuo kitų asmenų kasdieninėje rutinoje. Skirta pacientams po smegenų insulto.
0
Nėra negalavimų ar neurologinių simptomų
1
Yra simptomai, tačiau reikšmingo neįgalumo nėra. Negalavimai nedideli, nedarantys įtakos kasdieniniam gyvenimui Nepaisant simptomų gali vykdyti visas ankstesnes gyvenimo ir darbo funkcijas.
2
Lengvas neįgalumas, negali dirbti ankstesnio įprastinio darbo, bet sugeba apsitarnauti pats. Negalavimai, kurie riboja kasdieninį gyvenimą, tačiau ligonis sugeba apsitarnauti pats.
3
Vidutinio laipsnio neįgalumas. Reikalinga dalinė pagalba, tačiau gali eiti pats be kito asmens pagalbos. Negalavimai, kurie labai paveikia kasdieninį gyvenimą ir ligoniui reikalinga pagalba apsitarnaujant.
4
Vidutinis ir sunkus neįgalumas. Negali eit be kito asmens pagalbos, nesugeba apsitarnauti pats. Dideli negalavimai ir neurologiniai defektai, dėl kurių ligonis turi būti
slaugomas, tačiau ne tokie, kad slauga būtų reikalinga visą parą.
5
Sunkus neįgalumas, prikaustytas prie lovos, sutrikusi dubens organų funkcija, reikalinga nuolatinė priežiūra ir slauga.
6
Mirtis