ASA klasifikacija
Amerikos anesteziologų draugijos (ASA) fizinės būklės klasifikacija
Physical status classification system for assesing patient before surgery by American Sociaty of Anesthesiologists. ASA fizinės būklės klasifikavimo sistema yra skirta įvertinti pacientų fizinį pasirengimą prieš operaciją.
1
Normalus sveikas pacientas
2
Lengva sistemine liga sergantis pacientas
3
Sunkia, ribojančia aktyvumą, sistemine liga sergantis pacientas
4
Sunkia, nuolat pavojinga gyvybei, sistemine liga sergantis pacientas
5
Sunkia, nuolat pavojinga gyvybei, sistemine liga sergantis pacientas
6
Pacientui nustatyta smegenų mirtis ir jo organai bus paimti donorystei
E
Prirašoma E, jei skubi procedūra.