PERC taisyklė
PERC
Taisyklė skirta atmesti plautinę embolizaciją, mažos rizikos pacientams. Jei atitinka bent vienas iš pateiktų kriterijų, diagnostikos poreikio negalima atmesti. Jei nei vienas - tolimesnis ištyrimas dėl PATE nėra tikslingas, o tiriant - <15% teigiamų rezultatų tikimybė.