PI-RADS skalė
PI-RADS įvertinimas T2W (periferinė zona):
1
Vienodas didesnio intensyvumo signalas (normalus)
2
Linijinis arba pleišto formos hipointensinis signalas, arba difuziškai silpnas hipointensinis signalas, paprastai neryški riba
3
Nevienalytis signalo intensyvumas arba neapribotas, apvalus, vidutinis hipointensinis signalas.
(Įtraukiami kiti, kurie neatitinka 2, 4 ar 5 kategorijų reikalavimų)
4
Apribotas, vienalytis, vidutinio stiprumo hipoentensinio signalo židinys/masė, riboje su prostata, didžiausias matmuo - 1,5 cm.
5
Tas pats kaip 4, bet didžiausias matmuo ≥ 1,5 cm, arba kitas išplėtimo ar invazijos už prostatos ribos požymis.
PI-RADS įvertinimas T2W (tranzitorinė zona):
1
Homogeninis vidutinio intensyvumo signalas (normalus)
2
Apribotas hipointensinis ar heterogeninis inkapsuliuotas mazgas(-ai).
3
Nevienalytis signalo intensyvumas su neaiškiomis ribomis.
(Įtraukiami kiti, kurie neatitinka 2, 4 ar 5 kategorijų reikalavimų)
4
Iškilus ar neapibrėžtos ribos, vienalytė, vidutiniškai hipointensinio signalo, ir didžiausias matmuo < 1,5 cm.
5
Tas pats kaip 4, bet didžiausias matmuo ≥ 1,5 cm, arba kitas išplėtimo ar invazijos už prostatos ribos požymis.