Plazmos tūris
Plazmos tūris
Plazmos tūrio įvertinimas yra pagrindinis reikalavimas pradėti plazmos pakaitinę terapiją.
Paciento svoris
kg
Hematokritas
%