ASIA skalė
ASIA skalė
ASIA (sutr. American Spinal cord Injury Association) skalė esant minimaliems jutimams, parodo pažeidimo gylį. ASIA skalė apima penkias pažeidimo gylio kategorijas:
A
Visiška – nėra judesių ir jutimų S4, S5 segmentuose.
B
Dalinė – jutimai išlikę, bet nėra judesių žemiau pažeidimo lygio ir S4, S5 segmentuose.
C
Dalinė – judesiai išlikę žemiau pažeidimo lygio, daugiau kaip pusės svarbiausių raumenų, esančių žemiau pažeidimo lygio, jėga mažesnė nei 3 balai.
D
Dalinė – judesiai išlikę žemiau pažeidimo lygio, bent pusės svarbiausių raumenų, esančių žemiau pažeidimo lygio, jėga didesnė arba lygi 3 balams.
E
Norma – normalūs judesiai ir jutimai.