SCORE skalė
SCORE
Kardiovaskulinės rizikos įvertinimo skalė. Skaičiuojama naudojant aukštos rizikos regionų lentelę (1).
Amžius
Cholesterolis (mmol/l)